AXUDAS PARA A MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DOS ALOXAMENTOS TURÍSTICOS E DA RESTAURACIÓN

publicado en: Novas | 0

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora da infraestrutura turística da Comunidade Autónoma de Galicia mediante a incentivación para a mellora das infraestruturas dos establecementos de aloxamento turístico e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia (TU503A).

Poderán ser obxecto de subvención, de conformidade co que se establece nesta resolución, os seguintes investimentos:

1. Actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

2. Obras destinadas á mellora das instalacións coa finalidade de obter certificacións de calidade, en especial a Q de Calidade Turística.

3. Actuacións destinadas á adaptación ás modificacións normativas e á mellora da clasificación do establecemento que supoñan un incremento de categoría.

4. Actuacións de renovación e modernización das instalacións e embelecemento do contorno da instalación.

5. Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento.

6. Actuacións de mellora da climatización que favorezan a sustentabilidade coa implementación de medidas de aforro enerxético, así como a instalación ou mellora de sistemas de extracción e renovación do aire.

7. Actuacións de dixitalización dos sistemas de xestión e comercialización do establecemento.

8. Adaptación dos sistemas de seguridade e saúde na prestación de servizo

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución (4 de febreiro do 2021) no Diario Oficial de Galicia.

Toda a información na RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a súa convocatoria para o ano 2021, que serán susceptibles de financiamento no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento TU503A).