AXUDAS PARA ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DO ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS DE GALICIA

publicado en: Novas | 0

Beneficiarios: Asociacións de nais e pais de alumnos/as (anpas) legalmente constituídas e federacións ou confederacións de anpas, dos centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Accións subvencionables: realización de programas e actividades de difusión, información e formación para a promoción da igualdade e a prevención da violencia de xénero, dirixidas ao alumnado de centros educativos non universitarios, ás familias, ás anpas e á comunidade educativa, en desenvolvemento do Pacto de estado contra a violencia de xénero, realizadas entre o 1 de decembro de 2020 e o 30 de novembro de 2021.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.(11 febreiro do 2021)

Toda a información na RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI449B).