AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE CORRECCIÓN DE IMPACTOS PAISAXÍSTICOS

publicado en: Novas | 0

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a persoas físicas, xestionadas por este instituto, e se establece a súa convocatoria para o ano 2024, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento MT402A).

Prevese a posibilidade de actuar sobre fachadas, cubertas e muros de peche e, como novidade, financiarase por primeira vez a retirada de elementos adxacentes aos bens nos que se vaia intervir cando estes prexudiquen a súa imaxe ou causen algún impacto.

As axudas poden acadar os 3.000 euros e o prazo para a presentación de solicitudes é dun mes contado a partir do 16 de xaneiro.