ALCALDESA: DOLORES CASTRO OCHOA (PP)

CONCELLEIROS/AS:

  • JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ (PP)
  • MARÍA DEL CARMEN VERGARA RAMOS (PP)
  • FILOMENA VILA FERNÁNDEZ (PP)
  • CARMEN ÁLVAREZ ÁLVAREZ (PSdeG-PSOE)
  • ÓSCAR CARRETE LAGE (IG-VIVO)
  • TEO CHOUSA ARZA (IG-VIVO)

SECRETARIA-INTERVENTORA: CAROLINA ISABEL FERNÁNDEZ LAGO

ARQUITECTO MUNICIPAL: XOSÉ LOIS LÓPEZ OTERO

AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL: MARÍA MATILDE ARZA ZARAUZA

TRABALLADORA SOCIAL: LETICIA COPA LÓPEZ